Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά βοηθούς σκηνοθέτη για πιθανή συνεργασία κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 για την κάλυψη αναγκών των παραγωγών της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

– πτυχίο/δίπλωμα (σκηνοθεσίας ή συναφές) από σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από δημόσια αρχή. Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στην όπερα ή το θέατρο

– καλές γνώσεις μουσικής και ανάγνωσης μουσικού κειμένου

– καλή γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών και ιταλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους πλήρες βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) ή στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 – 15.00). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5/9/2014, στις 14.00 (αυτό ισχύει και για όσες αιτήσεις αποσταλούν ηλεκτρονικά).

Πληροφορίες: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής, Κωνσταντίνα Βερώνη (τηλ. 210 3601225, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 – 15.00). Για την περίοδο από 1/8/2014 μέχρι 5/9/2014

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για πληροφορίες μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σκηνής της ΕΛΣ, στη διεύθυνση [email protected]