Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει στο πλαίσιο του Megaron Plus, εκδήλωση με θέμα «Εθελοντισμός και Νέοι» στις …

9 Ιανουαρίου 2013 στις 19.00.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Βρετανικό Συμβούλιο

Ομιλητές:
Susanne Rauprich, Εκτελεστική Διευθύντρια, National Council for Voluntary Youth Services (Ηνωμένο Βασίλειο)
“Οι Νέοι και οι Κοινότητές τους: Αμέτοχοι, Αδιάφοροι ή Πρόθυμοι να Προσφέρουν;”

Susan E. Stroud, Εκτελεστική Διευθύντρια, Innovations in Civic Participatiion (Η.Π.Α.)
“Εθελοντισμός και Κοινωνική Συμμετοχή: Οι Βάσεις μιας Ενεργούς Δημοκρατίας”

Συντονίζει ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Ιδρυτής και Επιμελητής-TEDxAthens

Πρόσβαση μόνο για τα μέλη της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα για τα μέλη των Φορέων που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Τί εμπνέει τους νέους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και ποιο είναι το όφελος για τους ίδιους και την κοινωνία; Πώς μπορεί ο εθελοντισμός να βελτιώσει τις ζωές μας, να ενδυναμώσει μια κοινότητα και να προωθήσει την συμμετοχή στα κοινά;  Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών και των οργανώσεων κοινωνικής προσφοράς στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών αναγκών; Πώς μπορούν οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις να προσελκύσουν και να ενεργοποιήσουν δίκτυα εθελοντών; Και πώς διδάσκεται ο εθελοντισμός και η έννοια της κοινωνικής προσφοράς και συμμετοχής;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητήσουν η Susanne Rauprich και η Susan Stroud κατά την ομιλία τους στο Megaron Plus.  Καθώς πάνω από 900 εκατομμύρια άνθρωποι γίνονται εθελοντές κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη – και αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται διαρκώς σε Ευρώπη και Αμερική – οι δυο επισκέπτριες θα συζητήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι εθελοντές, και κυρίως οι νέοι εθελοντές, σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η Susanne Rauprich είναι Εκτελεστική Διευθύντρια του National Council for Voluntary Youth Services. Το NCVYS είναι ο μόνος ανεξάρτητος εθνικός φορέας που εκπροσωπεί εθελοντικές οργανώσεις νέων στην Αγγλία.  Στόχος του οργανισμού είναι η δημιουργία δραστήριων κοινωνικών ομάδων και δικτύων μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών εθελοντικών οργανώσεων.  Οι δράσεις του NCVYS βοηθούν και εκπαιδεύουν τους νέους να αναπτύξουν τις κοινωνικές, σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες ώστε να αποτελέσουν υπεύθυνα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.  Το όραμα του οργανισμού είναι μια κοινωνία που εκτιμά την συνεισφορά και βοηθά τους νέους.

Η Susan Stroud διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε τομείς όπως η κοινωνική προσφορά και ο εθελοντισμός στους νέους, η κοινωνική ευθύνη στην ανώτατη εκπαίδευση, και η ανάπτυξη σχετικών διεθνών πολιτικών.  Η Stroud ήταν από τους βασικούς εμπνευστές και σχεδιαστές του νομοσχεδίου του 1993 για την ίδρυση εθνικού φορέα στις Η.Π.Α., με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (Community Trust Act).  Στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στον οργανισμό Corporation for National and Community Service και το πρόγραμμα Learn and Serve America που είχε στόχο να εντάξει την κοινωνική προσφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία από την παιδική ηλικία. Το 2001, ίδρυσε τον οργανισμό Innovations in Civic Participation που παρέχει τεχνική βοήθεια με στόχο τη δημιουργία εθελοντικών προγραμμάτων για νέους σε ολόκληρο τον κόσμο.  Ο ίδιος οργανισμός στηρίζει μια διεθνή κοινότητα επαγγελματιών και φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς, και παρέχει μεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά με εθελοντικά προγράμματα για νέους.