Καλυψούς και Μ. Αλεξάνδρου 114, Κεραμεικός
Τηλ.: 210 3465634