Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου το πολιτιστικό συγκρότημα Artower Agora θα παργαμτοποιήσει τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του γλύπτη Μιχάλη Παπαδάκη, στην οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά χαρακτικά έργα του, πλαισιωμένα με σχέδια και μικρά γλυπτά.

Ο καλλιτέχνης γράφει για το έργο του: Τα χαρακτικά έργα που θα εκτεθούν αποτελούν δουλειά, που έγινε μέσα στους τελευταίους δεκαπέντε περίπου μήνες. Χρησιμοποιώ την τεχνική της ξηρής πούντας (χάραξη με βελόνα-πούντα σε μεταλλική πλάκα), με τρόπο ώστε η έμφαση να δίνεται στο σχέδιο.

Το χρώμα και η αχλή, που προσθέτει η πρέσα στο λευκό χαρτί, δίνουν στο έργο έναν εξωστρεφή χαρακτήρα, ότι απευθύνεται στο κοινό, σε αντίθεση με το ίδιο το σχέδιο που έχει ως κύρια λειτουργία του τις καταγραφές της μελέτης, που κάνει ο καλλιτέχνης και τις οποίες συνήθως κρατάει για τον εαυτό του.