Ο Τζουλιάνο Καγκλής, η Ιφιγένεια Καµπέρη, η Μάρια Μπαχά, ο Αχιλλέας Ραζής, ο ∆ηµήτρης Ρόκος, ο Στέφανος Ρόκος, έξι καλλιτέχνες µε παράλληλες και ενίοτε διασταυρούµενες εικαστικές πορείες, συνεκθέτουν το καλοκαίρι του 2014 στη γκαλερί «Ποντοπόρος» της Πάρου.

Οι σχεδόν εµµονικές σπουδές στο γυναικείο σώµα του Τζουλιάνο Καγκλή προσφέρονται για µία διπλή ανάγνωση. Η αισθαντικότητα που αναδύει η πλαστικότητα της χειρονοµίας του Καγκλή συνυπάρχει µε την συνειδητή αφαίρεση κάθε περιττού στοιχείου, και εκπαιδεύει τον θεατή, εισάγοντάς τον στην χαρά αλλά και τη δυσκολία της ουσιαστικής θέασης του ανθρώπινου σώµατος.

Η Ιφιγένεια Καµπέρη µε τις µικρές µονοτυπίες και τις αφηρηµένες συνθέσεις της, εξερευνά τις εσωτερικές δοµές των πραγµάτων και την στιγµιαία αποτύπωση του συναισθήµατος, προσπαθώντας να υπερβεί απεικόνιση και αισθητικές νόρµες.

Η Μάρια Μπαχά µε κυρίαρχη τη µνήµη και τη νοσταλγία, συνθέτει τοπία του παρελθόντος µε τον άνθρωπο είτε πανταχού παρόντα -ακόµα και µέσω της απουσίας του- είτε απονευρωµένα και διάφανα παρόντα σαν σε φθαρµένη ανάµνηση. Τα ζώα και η φύση διεκδικούν και κερδίζουν εδώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Αχιλλέας Ραζής εκπλήσσει µε εικόνες νεοελληνικού ηµιαστικού τοπίου, οι οποίες ερµηνεύουν µε τρόπο περιεκτικό, και παραδόξως νοσταλγικό, το ανώνυµο, νοηµατοδοτούν το τυχαίο, οργανώνουν το πώς και το πότε, χωρίς όµως να δίνουν απάντηση στο γιατί.

Οι εξοντωτικά γεµάτες απεικονίσεις αστικής σκληρότητας του ∆ηµήτρη Ρόκου ακροβατούν ανάµεσα στην ίδια την πραγµατικότητα, την πραγµατικότητα ιδωµένη µέσα από πολλαπλά φίλτρα και στην πραγµατικότητα ιδωµένη µέσα από τον διαστρεβλωτικό φακό του ψυχισµού. Πρόκειται για µία προσωπική ερµηνεία του απόλυτου, η οποία αφήνει µία επίγευση υπαρξιακού άγχους.

Ο Στέφανος Ρόκος προσφέρει δόσεις µίας ποιητικής εικονογραφίας του καθηµερινού. Το εικαστικό όχηµα που έχει εφεύρει και κατασκευάσει ο ίδιος, διαπερνά έναν κόσµο τόσο κοντινό σ´ αυτόν που ξέρουµε, αλλά ποτέ ταυτισµένο µαζί του – πάντα φευγαλέο και σε ελαφρά απορρύθµιση. Στον Στέφανο Ρόκο, η απόλαυση χαρίζεται απλόχερα στον θεατή, ο οποίος έχει -ερήµην του- εµποτιστεί για πάντα µε λίγο απ´ τα ανεξίτηλα µελάνια του.

Ένα τέτοιο πλούσιο άθροισµα παλλόµενων καταγραφών του σήµερα προσφέρεται -ως ολοκληρωµένη, αλλά ανοιχτή στην έκπληξη και την ερµηνεία, δηµιουργική πρόταση- από έξι εικαστικούς καλλιτέχνες, µε κοινό παρονοµαστή το καλοκαίρι του 2014 που έρχεται, και την γκαλερί «Ποντοπόρος» της Πάρου.