Η Μαγεμένη Πυξίδα παρουσιάζει εισαγωγικό σεμινάριο αφήγησης με τη Σάσα Βούλγαρη με τίτλο «Η τέχνη της αφήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης …

και της εναλλακτικής διδασκαλίας».

 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί μια πρώτη επαφή με τον μαγικό κόσμο της προφορικής αφήγησης, με συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές που θα συσχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα εξελικτικά στάδια και την δημιουργική χρήση του παραμυθιού σε ποικίλες παιδαγωγικές διεργασίες.
Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν: Εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί όλων των βαθμίδων, απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών, φοιτητές, σπουδαστές, εμψυχωτές, ηθοποιοί και όλοι όσοι αγαπούν τα παραμύθια.
 

Η παραμυθού Σάσα Βούλγαρη ανήκει στους πρωτεργάτες της νεο – αφήγησης, με διαρκή επαγγελματική παρουσία από το 1993. Με τη σταθερή της παρουσία και το σχεδιασμό διαθεματικών προγραμμάτων έχει καθιερώσει τις αφηγήσεις σε μουσειακούς και πολιτιστικούς χώρους, σε βιβλιοθήκες, σε εναλλακτικές σκηνές. Διδάσκει για την Τέχνη της Αφήγησης από το 1995, έχοντας διαμορφώσει τη δική της μέθοδο, και πολλοί από τους μαθητές της έχουν ακολουθήσει το δρόμο της αφήγησης. Έχει διδάξει και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολιτιστικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε ΙΕΚ, σε Κέντρα Απεξάρτησης κ.α.