Η CYBERNO σε συνεργασία με την E-Νable Greece και τη MYARTIST θέτουν σε εφαρμογή το πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CAPACITY (interdisCiplinary APproach Art Courses Information TechnologY)», το οποίο εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να υλοποιηθεί σε Γενικά και Ειδικά Γυμνάσια και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συστήσει μία νέα εκπαιδευτική συμπεριληπτική προσέγγιση της μάθησης, χρησιμοποιώντας την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά, ως σημεία πρόσβασης για την ανάπτυξη της έρευνας, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικών και Ειδικών Γυμνασίων και Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Μέσω του προγράμματος CAPACITY, η Κοινοπραξία επιδιώκει να ενδυναμώσει τους/τις εκπαιδευτικούς με γνώσεις, ψηφιακές δεξιότητες και εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε να μπορούν να παραδίδουν το μάθημα με τρόπο ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους/-ες τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η μεθοδολογία εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος CAPACITY περιλαμβάνει: την ασύγχρονη εκπαίδευση, σε e-learning πλατφόρμα, με τη διεξαγωγή 10 θεματικών ενοτήτων (modules), τη σύγχρονη εκπαίδευση με τη διεξαγωγή σειράς 4 webinars σε κατάλληλη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και τη διαμορφωτική αξιολόγηση/Formative assessment, όπου οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα αξιολογούνται μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να διδάξουν στους/στις μαθητές/μαθήτριές τους: α) να προσεγγίσουν την Τέχνη μέσα από την βοήθεια άλλων επιστημών (τεχνολογία, μηχανική και επιστήμη) και να βελτιώσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες (MYARTIST), β) να σχεδιάζουν διδασκαλίες συμπεριληπτικού μοντέλου, που υποστηρίζονται από την 3D εκτύπωση (e-Nable Greece), να περιηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης accessibility tools (Cyberno).

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί μία ωριαία διαδικτυακή παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος CAPACITY και της Κοινοπραξίας.

Διάρκεια προγράμματος: από 15 Μαρτίου έως 18 Ιουνίου 2021

Για δηλώσεις συμμετοχής: εδώ.