Η ιδιαίτερη μουσική κολλεκτίβα των Drog_A_Tek μας συναντά στο Σχολείον αυτή τη φορά, στις 12 Ιουλίου, και πάλι σαν να έχουν κάτι καινούριο και φρέσκο να δείξουν για πρώτη φορά.

Φωτογραφίες, προβολές, πρόσωπα, συναισθήματα, πειράματα και αυτοσχεδιασμοί αποτελούν τα συστατικά στοιχεία «ενός οπτικοακουστικού αφηγήματος αποσπασματικών εντυπώσεων».

Αυτή τη φορά το αμφιθεατρικό Σχολείο θα ολοκληρωθεί σαν χώρος με τη σύμπραξη του μουσικού σχήματος και του κοινού, καταλήγοντας στην ημιτελή μορφή του μετά το τέλος της εκδήλωσης, όταν μουσικοί και κοινό θα είναι ένα.