Αθ. Διάκου και Μπουμπουλίνας 59, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5023463, 210 5025250