Ιππάρχου και Αρτέμωνος 9, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9210810