Μετά τις πρακτικές οπτικής έρευνας και συστηματικής μεθοδολογίας που εφαρμόζουν στη σχεδιαστική τους εργασία και την ανταπόκρισή τους σε πολύπλοκες εφαρμοσμένες ανάγκες της οπτικής επικοινωνίας, η έκθεσή τους ξεφεύγει από τα παραδεδομένα πλαίσια μιας συμβατικής παρουσίασης.

Η έκθεση των Designers United παρουσιάζει το έργο τους σε ένα είδος χορευτικής κίνησης με πολλά μπρος-πίσω βήματα: η ‘επίσκεψη’ στο υλικό που παρουσιάζεται στην έκθεση γίνεται μέσα από πολλαπλές αναδομήσεις και ανασυνθέσεις.

Παράλληλα με τα πραγματικά, τελικά παραχθέντα έργα, που θα μπορούσαν, όπως συνήθως, να ομαδοποιηθούν σε σαφείς ειδολογικές ταξινομήσεις (κατάλογοι, αφίσες, περιοδικά, έντυπα, λογότυπα κτλ), οι Designers United επιλέγουν άλλο δρόμο: να ανατρέξουν στα προσχεδιαστικά τους βήματα, σε πειραματικές τους έρευνες, καθώς και στα βήματα της παραγωγής, να απομονώσουν συγκεκριμένες εργασίες και θέματα από αυτές, να διερευνήσουν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού, καθώς και τις προεκτάσεις που αυτά παίρνουν μέσα από διαφορετικούς χειρισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, τα επιλεγμένα θέματα αποκαλύπτουν τις σχεδιαστικές καταγωγές και εμμονές της ομάδας, τη δημιουργική διάθεση των σχεδιαστών που εξαπλώνεται στο χώρο, τις πολλαπλές διαστάσεις της σχεδιαστικής ιδέας, τις σχέσεις της με το δημόσιο χώρο που συνιστά τόσο το εξωτερικό οπτικό και κοινωνικό περιβάλλον όσο και ο τόπος του μουσείου.

Εκδόσεις, έντυπα, γεωμετρικές ή υβριδικές φόρμες, υλικά της εκτυπωτικής διαδικασίας, αναπτύξεις της εκτεταμένης σχεδιαστικής διαδικασίας, συγκεκριμένες χρωματικές παλέτες, μηνύματα, αμφίσημες εικόνες, υψηλού επιπέδου τυπογραφία εφαρμογές και τρισδιάστατες κατασκευές, αλλά και προσωπικά βιώματα αναπτύσσονται στο χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Τα «προϊόντα» δραπετεύουν από τις αρχικές τους χρήσεις, όχι όμως και από τους παραγωγούς τους, οι οποίοι τα απελευθερώνουν ενίοτε από τη σκιά του πελάτη, άλλοτε από τους περιορισμούς της παραγωγής ή την πίεση του πραγματικού παραγωγικού χρόνου, και άλλοτε τα επαναφέρουν νοητικά στο περιβάλλον του έξω κόσμου των μαγαζιών, της πολιτικής ρητορείας, των αυτοκινήτων, των κυκλοφοριακών θορύβων, των αστικών φωτισμών από νέον.

Έτσι, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο γραφιστικός σχεδιασμός δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στα αντικείμενα που παράγονται. Μέσα από επιλεγμένες χρήσεις της εικόνας, της μορφής, της τυπογραφίας, οι Designers United, ως παραγωγοί της νεωτερικής «συλλογικής φαντασίας», με επιρροές από τη μουσική, την αρχιτεκτονική, τα εικαστικά, επανεφευρίσκουν τη δουλειά τους και τις πολλαπλές όψεις της μέσα στον κόσμο όπου αυτή παράγεται και καταναλώνεται.

Αν η θεωρία της Gestalt, καταγόμενη από την ψυχολογία, αποδίδει σαφώς τις βασικές στρατηγικές της οπτικής αντίληψης, η έκθεση των Designers United αποτελεί μια υπέρβασή της και από την άποψη αυτή δοκιμάζει τα όρια: τα όρια των σχεδιαστών, της φύσης του σχεδιασμού, καθώς και όψεων του οπτικού πολιτισμού.

Παραγωγή: Designers United, Δημήτρης Κολιαδήμας, Δημήτρης Παπάζογλου
Επιμέλεια: Θούλη Μισιρλόγλου (officeculture.eu)