Θέλεις μηνιαίο εισόδημα 2.500 ευρώ και άνω;

Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας) για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, είναι γεγονός και η υποβολή αιτήσεων στο Κ.Δ.Β.Μ 2 «ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ» ξεκίνησε! Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως και τις 30 Δεκεμβρίου, είτε τηλεφωνικά στο 800 11 91 91 91 (χωρίς χρέωση), ή ηλεκτρονικά στο: http://www.iekalfa.gr/voucher-29-64/

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Επίδομα που ξεκινά από τα 2.600 ευρώ και φτάνει τα 5.500€ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, σε περίπτωση πρόσληψης)
– Θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 120 ωρών
– Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, με σκοπό τη διάγνωση των αναγκών των ανέργων και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας
– Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
– Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, για το σύνολο των καταρτιζομένων
– 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, για το 50% των καταρτισθέντων

Σε ποιους απευθύνεται το νέο Voucher:

– Απόφοιτους (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης) που έχουν συμπληρώσει τα 29 έτη και δεν ξεπερνούν τα 64 έτη (εξαιρούνται μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές)
– Εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι