Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3240944, 211 4000863, 210 3661015
E-mail: boozecooperativa@otenet.gr, boozecooperativa@gmail.com