Λόφος Προφήτη Ηλία, Καστέλλα
Τηλ.: 210 4194520, 210 4194550