Καστοριάς 34 – 36, Βοτανικός
Τηλ.: 210 3480000
Ε-mail: athinais@athinais.com.gr