Μάρνη και Πατησίων 55
Τηλ.: 210 8214000, 210 8233048