Στις 3 Φεβρουαρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί η φετινή Τελετή Απονομής για τα Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, για πέμπτη συνεχή φορά! Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Συναυλιών του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

Τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκαν το 2001 με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των εταιρειών για την ανάπτυξη και στήριξη κοινωνικών προγραμμάτων. Φέτος και, κατόπιν της στρατηγικής συνεργασίας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τα Αριστεία μετονομάστηκαν σε Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στόχος της διοργάνωσης είναι ο θεσμός να αποτελέσει: τον πιο αξιόπιστο θεσμό ανάδειξης και επιβράβευσης των επιχειρηματικών «καλών πρακτικών», ένα σημαντικό όχημα για την επικοινωνία και διάδοση της σημαντικότητας των κοινωνικών προγραμμάτων και της ΕΚΕ. Τα βρβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων που συμπαραστέκονται στον άνθρωπο, ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον και φροντίζουν γι’αυτό, προάγουν και υπηρετούν τον πολιτισμό.

Συνολικά υποβλήθηκαν 68 συμμετοχές στις ενότητες: Κοινωνία – Περιβάλλον – Ανθρώπινο Δυναμικό – Επιχειρηματικό Περιβάλλον/Αγορά και Συνεχής Δέσμευση/Προσφορά οι οποίες αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Αξιολόγησης και Κριτική Επιτροπή.

Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπροσώπους από τον ευρύτερο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.