Η πρόσκληση απευθύνεται στους “makers” χρησιμοποιώντας την ευρεία έννοια του όρου, συμπεριλαμβάνοντας επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα, οι οποίοι παράγουν έργα και projects χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες ή παραδοσιακά εργαλεία και μεθόδους, καλλιτέχνες, τεχνίτες, γλύπτες και σχεδιαστές υφασμάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε διεθνείς ομάδες που έχουν έναν κοινό στόχο, project, ή επιδιώκουν να εξερευνήσουν νέες μορφές ανταλλαγής γνώσεων, συλλογικής εργασίας και δημιουργίας.

Με σεβασμό στις νέες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του COVID- 19, o πρώτος γύρος του προγράμματος θα περιλαμβάνει 10 online ανταλλαγές που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2021. Οι ανταλλαγές θα έχουν ανοιχτή μορφή και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τον τρόπο, τον οποίο εκείνοι θεωρούν ως τον πιο κατάλληλο και θα μπορούσε να στοχεύει στη συν- δημιουργία ενός κοινού project με συγκεκριμένο αποτέλεσμα, στην ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων ή στην επαγγελματική βελτίωση μέσω εκπαίδευσης πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα που ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.

Κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει θα έχει στη διάθεσή της έως και 1000€ για την online ανταλλαγή για την υλοποίηση του project της. Επιπλέον, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και μία ομάδα ειδικών, προκειμένου να παρέχουν συμβουλές και την κατάλληλη καθοδήγηση, σε όσες ομάδες εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Το Makers eXchange (MAX) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει ως σκοπό να εξετάσει μεθόδους και πρακτικές που υποστηρίζουν την κινητικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των “makers”. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους εξής φορείς: European Creative Hubs Network, Fab Lab Barcelona, UPTEC και Makery.

*Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 4 Ιανουαρίου 2021*