Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, NΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΙΔΕΛΟΣ