Οι νικητές του Διαγωνισμού:

 Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 – 1 διπλή

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΡΤΗΣ