Οι νικητές του Διαγωνισμού:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων, ο διαγωνισμός για τις 9 & 10 Οκτωβρίου αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε για πιθανή νέα διεξαγωγή προσεχώς.