Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 29 Μαΐου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΣΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΜΠΙΡΑΚΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ