Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΑΡΕΤΗ ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ , ΚΙΜΩΝ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,  ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ