Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Η συναυλία ακυρώνεται και κατά συνέπεια ακυρώνεται και ο διαγωνισμός