Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 – 10 διπλές προσκλήσεις

ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ, ΧΑΙΜΑΝΤΑ ΣΟΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΩΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑ, ΕΛΕΝΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΩΛΙΝΑ, ΠΑΜΕΛΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΥΑΚΙΝΘΗ ΜΑΡΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΡΜΠΙΑΝ