Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΠΟΠΗ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ , ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΤΑ