Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις για τις 19.00

ΙΩΝΙΑ ΜΟΣΚΟΦΟΓΛΟΥ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΟΓΛΟΥ