Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑ

 

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ