Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 – Η παράσταση ακυρώθηκε