Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΛΕΛΑ ΑΧΛΙΑΤΟΓΛΟΥ, ΡΟΛΗ ΤΟΥΡΛΑ ΤΣΙΤΣΙΝΕΛΟΥ