Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΔΑ, ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗ