Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις δωρεάν είσοδος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑ, ΜΙΓΚΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ