Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΩΛΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ