Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΝΗ, ΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ