Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2020 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, ΝΤΟΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΕ ΕΛΕΝΗ