Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΛΑΓΚΟΥ, ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ ΦΙΛΙΩ