Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 – 1 διπλή

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 – 1 διπλή

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ