Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΛΙΠΑΣ

 

Η συναυλία ακυρώθηκε. Κατά συνέπεια, οι προσκλήσεις δεν ισχύουν.