Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΕΥΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΣΟΙΛΕΜΕΖΗ, ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ