Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗ, ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ, ΕΥΑ ΚΙΚΗΡΑ