Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 – 1 διπλή

ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ