Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 – 1 διπλή πρόσκληση

ΕΛΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ