Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2018 – 1 διπλή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΠΑΛΑΚΗΣ

Το live της Κυριακής ακυρώνεται. Η πρόσκληση μεταφέρεται για 30/11

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 – 2 διπλές

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΠΑΛΑΚΗΣ