Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΓΝΟΣ

Δυστυχώς η παράσταση ακυρώθηκε