Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 – 1 διπλή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΡΟΒΟΥ