Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 – 1 διπλή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΤΙΔΑΣ