Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 – 4 διπλές προσκλήσεις

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΜΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΗΓΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΖΟΣ