Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΒΗΧΟΥ