Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΚΟΚΚΩΔΗ ΑΝΝΑ, ΣΥΝΑΠΙΔΟΥ ΚΑΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΓΓΙΤΗ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣΤετάρτη 16 Μαΐου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΞΑΒΙΕΡΑ ΜΠΙΤΣΟΛΑ, ΕΛΕΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ, ΠΟΠΗ ΒΙΛΙΟΥΡΑ