Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΑΞΙΖΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ, ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ